Poziv za mikro, mala i srednja poduzeća sa statusom za prijave za potpore “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Ukupan fond natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore može dosegnuti i do 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Više informacija o natječaju i popis potrebne dokumentacije možete pronaći OVDJE.

Sve dodatne informacije, kao i za pomoć u prijavi možete se obratiti RCI Međimurje d.o.o. na mail: rci@rci.hr ili na tel. 040 374 065.