5. svibnja novi rok za prijave projekata iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura

Produžen je rok za dostavu prijava za Europske projekte suradnje iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je otvoren 1. veljače 2022.

Novi rok za dostavu prijava produžen je za više od mjesec dana i sada je to 5. svibnja 2022. u 17:00 CET.

Ovaj program iz kojeg se mogu povlačiti bespovratna sredstva provodi Europska komisija, odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.

NATJEČAJNE KATEGORIJE:

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta

COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta

COOP-3 veliki projekti suradnje > minimalno 10 partnera / 10 različitih država > EU potpora: EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta

Sektorski prioritet – jačanje kapaciteta istaknutih sektora:

Za glazbeni sektor: nadovezuje se na pripremne aktivnosti u okviru Music Moves Europe 2018-2020 pilot projekta, jačanje kapaciteta glazbenih profesionalaca za: promociju, distribuciju i monetizaciju; poticanje novih digitalnih, pravih i tehničkih trendova koji proizlaze od inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; prekogranična cirkulacija europske glazbe i izvoz izvan granica Europske unije.

Za sektor knjiga i izdavaštva: jačanje profesionalnog razvoja europskih prevoditelja koji djeluju u književnom ili kazališnom području, omogućavanje međunarodne promocije književnih djela i prodaje prijevodnih prava kako bi se povećala cirkulacija i raznolikost europskih knjiga, a posebno djela napisanih na manje korištenim jezicima, u Europskoj uniji i šire.

Za sektor arhitekture: jačanje kapaciteta profesionalaca u arhitekturi za: razmjenu znanja (peer learning) i angažman publike kako bi se integrirali u procese projektiranja, planiranja i izgradnje visokokvalitetnih načela u suvremenoj arhitekturi i intervencijama na kulturnoj baštini; očuvanje i ponovnu upotrebu kulturne baštine te promicanje njezinih vrijednosti; integraciju Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u prakse koje primjenjuju sektori; internacionalizaciju profesionalnih karijera.

Za sektor kulturne baštine: jačanje kapaciteta profesionalaca za: angažman i posredovanje s građanima u interpretaciji, komunikaciji i predstavljanju kulturne baštine radi razvijanja odnosa s publikom i dionicima, uzimajući u obzir tehnološke i digitalne metode stvaranja sadržaja i prezentacije arhiviranih rezultata, te primjena iskustava naučenih tijekom COVID-19 zaključavanja; digitalizaciju materijala kulturne baštine, lokaliteta i povijesnih građevina, između ostalog, korištenjem 3D i AI tehnologija; upravljanje rizikom za kulturnu baštinu – s naglaskom na prevenciju i spremnost na rizik u odnosu na prirodne i neprirodne ugroza, uključujući prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena u skladu s načelima Europskog zelenog plana.

Za sektore mode i dizajna: jačanje kapaciteta profesionalaca u: umjetničkom stvaranju, promociji, distribuciji i monetizaciji, pomažući sektorima da se pozabave posebno novim digitalnim (između ostalog korištenjem 3D i AI tehnologija), pravnim i tehničkim trendovima koji proizlaze iz inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; integracija Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u praksi koju primjenjuju sektori; internacionalizacija karijera profesionalaca u sektorima za djelovanje preko granica i na međunarodnoj razini.

Za sektor održivog kulturnog turizma: jačanje kapaciteta profesionalca: u području održivog kulturnog turizma (aktivnosti poput obuke, podizanje svijesti o održivosti, ekološkim pitanjima, odgovornom turizmu itd.); za razvoj pokazatelja (nosivost, pristup, energetska učinkovitost, odgovorno postupanje s otpadom), alata za evaluaciju i bilježenje kvalitativnih i kvantitativnih podataka; za podršku digitalnoj transformaciji kako bi se iskoristio gospodarski učinak održivog kulturnog turizma (uključujući korištenje 3D i AI tehnologija).

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu.

Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava. Podržat će se projekti koji će uključivati raznolikost djelatnika u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa, a imat će mogućnost obuhvatiti jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, te biti interdisciplinarni.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.