Prvi javni pozivi za korištenje sredstava fondova EU 2021. – 2027. najavljeni za drugu polovicu ove godine

Za programe Kohezijske politike RH je ukupno alocirala 8,6 milijardi eura u novom programskom razdoblju fondova EU 2021. – 2027., od čega će 4,74 milijarde eura biti alocirano u Programu Konkurentnost i kohezija 1,98 milijardi eura u Programu Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. te 1,86 milijardi eura u okviru novog Integriranog teritorijalnog programa.

OPKK i OPULJP 2021.-2027. predstavljaju kontinuitet u odnosu na proteklo financijsko razdoblje te objedinjuju dosadašnja iskustva i znanja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (bez teritorijalnog pristupa) i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Uspostavom Integriranog teritorijalnog programa (ITP) temeljem naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj, u novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa, a sukladno identificiranim potrebama. Ono što je za ovu vrstu programa karakteristično jest fokus na regionalni rast i razvoj.

Predmetni programi će se orijentirati na sve one sektore/politike koji se prema svojoj prirodi provode na nacionalnoj razini, proizlaze iz same upravne nadležnosti državnih tijela ili gdje su korisnici EU sredstava tijela čiji je osnivač Republika Hrvatska.

U prvom redu radi se o provedbi sektorskih i više sektorskih strategija, nacionalnih planova, provedbenih programa, te nacionalnog programa reformi.

Kao strateški okvir za provedbu Kohezijske politike, Europska komisija je zadala 5 ciljeva, a to su Pametnija Europa, Zelenija Europa, Povezanija Europa, Europa s istaknutijom socijalnom komponentom te Europa bliže građanima.

Prvi javni pozivi iz novih programa 2021. – 2027. trebali bi biti raspisani u drugoj polovici ove godine najavila je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

Foto: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU