Prvi poziv za projekte novog Interreg Programa Slovenija – Hrvatska najavljen za zadnji kvartal 2022.


Hrvatska je krajem ožujka potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. koji se tako nastavlja na prethodno razdoblje pogranične suradnje od 2014. – 2020.

Slijedi odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će projektnim partnerima postati dostupno više od 39 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; povećanja učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama; te izgradnjom uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja “od građana za građane“.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.

Tako će i subjekti iz Međimurske županije u narednih sedam godina dobiti novu mogućnost povezivanja s domaćim i slovenskim partnerima na ostvarivanju suradnje na projekata iz različitih područja života koji imaju zajedničku pograničnu poveznicu.
Naime, u projektima na ovom programu mogu sudjelovati prihvatljivi korisnici iz 7 hrvatskih županija: Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske županije i Međimurske županije, te iz Grada Zagreba.

Sa slovenske strane obuhvaćeni su prihvatljivi dionici iz 9 regija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Primorsko-notranjska regija, Osrednjeslovenska regija i Obalno-kraška regija

Projekti koji će se podupirati imaju tri specifična cilja:

PO2 Zelenija, otpornija Europa sa smanjenom emisijom ugljika

PO2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanjem rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe eko sustava
PO.2.7 Unapređenje zaštite i očuvanja prirode i biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući i urbani okoliš, te smanjenje svih vrsta onečišćenja

PO4 Uključivija Europa

4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

IS01 Bolja suradnja

– Poboljšati učinkovitu javnu upravu

– Izgraditi međusobno povjerenje